NYHETER 
Svartedalens dag
2016-05-17 20-års jubileum för Svartedalens dag med olika aktiviteter. Läs mer...
Foto: Kåre Ström
Fågelskådningens dag 8/5
2016-04-14
Inventeringsdag i Svartedalen
2016-04-13
» Äldre nyheter
» Tipsa oss om nyheter
     BILDER 
Senaste bilderna
» Halland

» Göteborg

» Bohuslän

» Gamla bildarkivet
     FORUM 
Senaste inläggen
2016-06-29 19:37:45
Säljes: Vortex Viper HD 15-45x65
(3 svar)
2016-06-27 20:05:33
Köpråd handkikare.
(3 svar)
2016-06-27 12:09:12
swarovski habicht sl 10x50
(0 svar)
» Gå till forumet
     TELEFONI 
Kustobsar Mobil
Lättladdade obsar för mobilen
www.kustobsar.se/mobil
     LÄNKAR 


Bohusläns Ornitologiska Förening


Getteröbutiken


Göteborgs Ornitologiska Förening


Hallands Ornitologiska Förening
     OBSERVATIONER 
Samtliga observationer nedan är hämtade från Artportalens rapportsystem för fåglar (Svalan).


» Rapportera observationer

» Läs mer om hur du rapporterar via Artportalen
JUBILEUMSJAKTEN 2012 - TOPPLISTAN

Du är väl med och tioårsjubilerar?
VAD HAR SETTS I NÄRHETEN?

Visa dagens/gårdagens observationer på karta
 TECKENFÖRKLARING
  Information om obsen
  Från C3 BMS   » MER INFO
  Intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Visa fler obsar
 Klicka på lokalnamn för info
 FYNDSTATUS
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportomr.
  Förstafynd!
  Rymling/Ej spontan
Personliga inställningar för Startsidan
 Område 
 Filtrering 
För att kunna spara inställningarna krävs att du accepterar cookies.
» Läs mer om hur cookies används på Kustobsar «
GBG 300: Lokallarm via sms

Senaste nytt från GBG 300:s sms-system för lokallarm (kan även följas via @gbg300 på Twitter). För mer info om systemet se den här forumtråden eller gå med i Facebook-gruppen GBG 300.
Äldre obsar
Onsdag 29 juni  -  Tisdag 28 juni  -  Måndag 27 juni
Onsdag 29 juni

 Bohuslän

Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
4 ex rast Kårsund, Boh (nils-erich karlsson) tid: 11:50-12:30               
30 ex rast Inre strandängarna, Boh (nils-erich karlsson) tid: 10:30-11:30               
Bläsand Anas penelope  (Eurasian Wigeon) 
2 i par rast Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
12 ex stationär Tofta kile, Boh (Ingemar Bernhardsson) tid: 13:00               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
6 ex stationär Kårsund, Boh (nils-erich karlsson) tid: 11:50-12:30          
14 ex rast Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Vaktel Coturnix coturnix  (Common Quail) 
2 ad lockläte Långåker, Boh (Fredrik Spak) tid: 01:00-11:00          
1 ad spel/sång Fossum, Boh (Sverker Thoresson) tid: 00:56               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 hona stationär Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
1 ex lockläte Kårsund, Boh (Jahn Ekman) tid: 07:00-08:00               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
2 ex rast Svanviks kile, Orust, Boh (Stefan Avenfors) tid: 07:30          
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
1 ex rast Kårsund, Boh (nils-erich karlsson) tid: 11:50-12:30               
2 ex Nordvik, Boh (Fredrik Pilsmedh) tid: 18:30               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
1 ex stationär Södra strandängsudden, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
2 ex födosökande Östra kilen, Boh (nils-erich karlsson) tid: 10:30-11:30               
2 ex permanent revir Lagunen, Bärby holme, Boh (Per Undeland) tid: 15:10-19:50          
Kustpipare Pluvialis squatarola  (Grey Plover) 
1 ad rast Lagunen, Bärby holme, Boh (Per Undeland) tid: 15:10-19:50          
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
1 ad rast Ödsmåls kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:10-07:15               
2 ex Nordvik, Boh (Fredrik Pilsmedh) tid: 18:30               
1 ad rast Lagunen, Bärby holme, Boh (Per Undeland) tid: 15:10-15:20               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
5 ex rast Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
1 ad hane rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 20:00               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
1 ex rast Hjälmvik, Boh (Stefan Avenfors) tid: 08:00               
8 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 20:00               
1 ex rast Lagunen, Bärby holme, Boh (Per Undeland) tid: 15:10-15:20               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
6 ex födosökande Östra kilen, Boh (nils-erich karlsson) tid: 10:30-11:30               
2 1K pulli/nyligen flygga ungar Myggstaviken, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45          
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
7 ex str S Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45          
3 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:10-07:15               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
1 ex rast Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
12 ex rast Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
2 ex förbifl. Kårsund, Boh (nils-erich karlsson) tid: 11:50-12:30               
2 ex förbifl. Inre strandängarna, Boh (nils-erich karlsson) tid: 10:30-11:30               
Gök Cuculus canorus  (Common Cuckoo) 
1 ex spel/sång Tofta kile, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Göktyta Jynx torquilla  (Eurasian Wryneck) 
2 ex Åmot, Boh (stefan karlsson)          
Mindre hackspett Dendrocopos minor  (Lesser Spotted Woodpecker) 
1 ex lockläte Dammen, Boh (Samuel Almestål)               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
1 ex spel/sång Utäng, Boh (nils-erich karlsson) tid: 10:30-11:30               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
7 ex födosökande Kårsund, Boh (nils-erich karlsson) tid: 11:50-12:30               
5 ex födosökande Inre strandängarna, Boh (nils-erich karlsson) tid: 10:30-11:30               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
4 ex stationär Inre strandängarna, Boh (nils-erich karlsson) tid: 10:30-11:30               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
8 ex stationär Kårsund, Boh (nils-erich karlsson) tid: 11:50-12:30               
2 1K Myggstad, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
3 ex Vattenfall, Boh (Pia Österlund)               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
3 ex spel/sång Vallen, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Ärtsångare Sylvia curruca  (Lesser Whitethroat) 
1 ex spel/sång Nordvik, Boh (Fredrik Pilsmedh) tid: 18:30               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex spel/sång Myggstad, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45               
Skäggmes Panurus biarmicus  (Bearded Reedling) 
6 ex födosökande Tofta kile, Boh (Ingemar Bernhardsson) tid: 13:00          
5 ex stationär Vallen, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-06:45          
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
65 ex förbifl. Kårsund, Boh (Jahn Ekman) tid: 07:00-08:00               
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
1 ad hane födosökande Kårsund, Boh (Jahn Ekman) tid: 07:00-08:00               

 Göteborgstrakten

Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
160 ex stationär Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
13 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
1 hona rast Välen, Göteborg, Vg (Silke Klick) tid: 07:45-08:15               
1 hona Fågeldammen, Vg (Tina Widén) tid: 13:55-14:00               
Brunand Aythya ferina  (Common Pochard) 
2 i par Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Vigg Aythya fuligula  (Tufted Duck) 
14 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 10:05-11:00               
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
170 ex Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30          
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
4 ad i par par i lämplig häckbiotop Yxsjön, Råda, Vg (Mats Eriksson) tid: 08:00-10:00          
1 ex permanent revir Öjesjön, Vg (Ingemar Olsson)               
Smådopping Tachybaptus ruficollis  (Little Grebe) 
1 ad Finnsmossen, Vg (Tina Widén, Jan-Åke Noresson) tid: 09:25-13:30               
5 ad obs i häcktid, lämplig biotop Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
2 ex Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg) tid: 17:20-18:25               
Bivråk Pernis apivorus  (European Honey Buzzard) 
2 ex födosökande Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ad hona födosökande Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
Duvhök Accipiter gentilis  (Northern Goshawk) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 08:00-10:30               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 ex Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg) tid: 17:20-18:25               
3 ex Håle dal, Vg (Ove Ferling) tid: 08:00-10:30               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
2 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 08:00-10:30               
Lärkfalk Falco subbuteo  (Eurasian Hobby) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Rörhöna Gallinula chloropus  (Common Moorhen) 
3 pull pulli/nyligen flygga ungar Stora dammen, Vg (Tina Widén) tid: 08:30-08:55               
2 ad Lilla dammen, Vg (Tina Widén) tid: 08:30-08:55               
3 pull pulli/nyligen flygga ungar Finnsmossen, Vg (Tina Widén, Jan-Åke Noresson) tid: 09:25-13:30               
1 ad Fågeldammen, Vg (Tina Widén) tid: 13:55-14:00               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
3 ex Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
25 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
2 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
20 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
18 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Silke Klick) tid: 07:45-08:15               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
8 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
2 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Silke Klick) tid: 07:45-08:15               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
1 ex str Donsö, Vg (Gösta Olofsson)               
1 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 08:00-10:30               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Silke Klick) tid: 07:45-08:15               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Yxsjön, Råda, Vg (Mats Eriksson) tid: 08:00-10:00          
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
1 ad förbifl. Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
1 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 10:05-11:00               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
4 ex födosökande Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
3 ex Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg) tid: 17:20-18:25               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
2 ex sträckförsök Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
9 ex stationär Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00               
1 ex spel/sång Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Gök Cuculus canorus  (Common Cuckoo) 
1 ex spel/sång Håle dal, Vg (Lars-Olof Sandberg) tid: 17:20-18:25               
Berguv Bubo bubo  (Eurasian Eagle-Owl) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
50 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex födosökande Götaledstoppen, Hisingen, Vg (Per Lundgren) tid: 11:40-12:15               
3 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00               
5 ex födosökande Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
- ex spel/sång Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg) tid: 17:20-18:25               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
1 ex spel/sång Götaledstoppen, Hisingen, Vg (Per Lundgren) tid: 11:40-12:15               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
25 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
2 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex förbifl. Götaledstoppen, Hisingen, Vg (Per Lundgren) tid: 11:40-12:15               
3 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Silke Klick) tid: 07:45-08:15               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
10 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
2 ex födosökande Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
1 ex spel/sång Finnsmossen, Vg (Tina Widén, Jan-Åke Noresson) tid: 09:25-13:30               
1 ex spel/sång Änggårdsbergen, Göteborg, Vg (Tina Widén, Jan-Åke Noresson) tid: 09:25-13:30          
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
2 ex upprörd, varnande Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
2 ex rast Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
10 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
2 ex Fågeldammen, Vg (Tina Widén) tid: 13:55-14:00               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
3 ex Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
1 ex Snäckeberget, Boh (Olof Verolin)               
20 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
4 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00               
2 ex förbifl. Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
1 ex spel/sång Hisingsparken, Vg (Staffan Larsson)               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 ex Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
1 hona Götaledstoppen, Hisingen, Vg (Per Lundgren) tid: 11:40-12:15               
1 ex spel/sång Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
1 ex spel/sång Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
2 1K födosökande Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
1 1K Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
Taltrast Turdus philomelos  (Song Thrush) 
1 ex spel/sång Håle dal, Vg (Lars-Olof Sandberg) tid: 17:20-18:25               
Kärrsångare Acrocephalus palustris  (Marsh Warbler) 
2 ex spel/sång Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
1 ex spel/sång Välen, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 10:05-11:00               
3 ex spel/sång Hårssjön, Vg (Lars-Olof Sandberg) tid: 17:20-18:25               
Härmsångare Hippolais icterina  (Icterine Warbler) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
2 ex spel/sång Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
1 honf Götaledstoppen, Hisingen, Vg (Per Lundgren) tid: 11:40-12:15               
2 1K födosökande Välen, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 10:05-11:00               
1 ex spel/sång Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
2 1K födosökande Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
1 ex spel/sång Bråta, Råda, Vg (Elon Wismén) tid: 07:00-07:10               
Trädgårdssångare Sylvia borin  (Garden Warbler) 
1 ex spel/sång Donsö, Vg (Gösta Olofsson)          
1 ex spel/sång Bråta, Råda, Vg (Elon Wismén) tid: 07:00-07:10               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
1 ex spel/sång Västra Klare mosse, Boh (Märtha Boström, Frida Boström) tid: 13:15               
1 ex spel/sång Högsbogatan 8 Gbg, Vg (Robert Ennerfelt)               
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix  (Wood Warbler) 
2 ex födosökande Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex spel/sång Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
2 ex spel/sång Götaledstoppen, Hisingen, Vg (Per Lundgren) tid: 11:40-12:15          
1 ex spel/sång Västra Klare mosse, Boh (Märtha Boström, Frida Boström) tid: 13:30               
1 ex spel/sång Klare mosse, Vg (Märtha Boström, Frida Boström) tid: 13:20               
1 ex spel/sång Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
1 ex spel/sång Renströmsparken, Göteborg, Vg (Elon Wismén) tid: 07:40               
1 ex spel/sång Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
1 ex spel/sång Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30               
1 ex spel/sång Västra Klare mosse, Boh (Märtha Boström, Frida Boström) tid: 13:15               
1 ex spel/sång Klare mosse, Vg (Märtha Boström, Frida Boström) tid: 13:20               
1 ex spel/sång Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla  (Firecrest) 
1 ex spel/sång Hisingsparken, Vg (Staffan Larsson)          
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
2 ex Håle dal, Vg (Ove Ferling) tid: 08:00-10:30          
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
1 hane Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ad hane födosökande Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
2 i par Håle dal, Vg (Lars-Olof Sandberg) tid: 17:20-18:25               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
3 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 10:05-11:00               
1 ex födosökande Brudarebacken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 07:10-09:30               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
250 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
75 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00          
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
2 ex spel/sång Balltorps våtmark, Mölndal, Vg (Ulf Persson) tid: 11:45-12:25               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Bråta, Råda, Vg (Elon Wismén) tid: 07:00-07:10          
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
4 ex pulli/nyligen flygga ungar Krossholmen, Torslanda, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 11:00-12:30          
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
5 ex Torslandaviken, Boh (Ola Wennberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex Änggårdsbergen, Göteborg, Vg (Tina Widén, Jan-Åke Noresson) tid: 09:25-13:30          
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
17 ex förbifl. Håle dal, Vg (Ove Ferling) tid: 08:00-10:30               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
2 ex stationär Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-12:00               

 Halland

Bläsand Anas penelope  (Eurasian Wigeon) 
6 ex Fågeltornsviken, Hl (Staffan Valinder) tid: 08:20-10:30          
4 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
32 ad i par stationär Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön)               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
- ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)          
3 hona rast Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Alfågel Clangula hyemalis  (Long-tailed Duck) 
1 hane rast Påarp, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:30-10:50               
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
- ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger, Ulrika Tollgren)               
175 ex rast Påarp, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:30-10:50               
Salskrake Mergus albellus  (Smew) 
1 hane rast Trönninge ängar, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 11:00-12:00               
Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Gråhakedopping Podiceps grisegena  (Red-necked Grebe) 
1 ex rast Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram) tid: 09:45-10:25               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
2 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
Skedstork Platalea leucorodia  (Eurasian Spoonbill) 
1 2K Dammen, Hl (Jon Håkansson, Robert Paepke) tid: 14:00-17:00          
Röd glada Milvus milvus  (Red Kite) 
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
2 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 ex Fågeltornsviken, Hl (Staffan Valinder) tid: 08:20-10:30               
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
4 ex str S Trönninge ängar, Hl (Vahn Tellram) tid: 10:35-11:50          
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex Fågeltornsviken, Hl (Staffan Valinder) tid: 08:20-10:30               
Lärkfalk Falco subbuteo  (Eurasian Hobby) 
1 ex str SV Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50          
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
1 2K+ hane förbifl. Getteröns naturreservat, Hl (Jon Håkansson, Robert Paepke) tid: 14:00-17:00               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)          
Rörhöna Gallinula chloropus  (Common Moorhen) 
1 pull pulli/nyligen flygga ungar Mosselyckan, Hl (Christer K. Andersson) tid: 17:13               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
2 ex rast Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)          
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  (Pied Avocet) 
4 ad födosökande Trönninge ängar, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 11:00-12:00               
19 pull pulli/nyligen flygga ungar Larssons våtmark, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:30-10:50               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
1 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00               
3 ex rast Trönninge ängar, Hl (Vahn Tellram) tid: 10:35-11:50               
2 ex rast Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram) tid: 09:45-10:25               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
1 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00               
2 ex rast Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram) tid: 09:45-10:25               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
4 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
21 ex str S Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
30 ad rast Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
40 ex rast Farehammarsviken, Hl (Jon Håkansson, Robert Paepke) tid: 14:00-17:00               
18 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00               
1 ex rast Påarp, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:30-10:50               
4 ex rast Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram) tid: 09:45-10:25               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
10 ex rast Bassängen, Hl (Jon Håkansson, Robert Paepke) tid: 14:00-17:00          
1 hane rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00               
3 hane rast Trönninge ängar, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 11:00-12:00               
6 hane rast Larssons våtmark, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:30-10:50               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
1 ex rast Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram) tid: 09:45-10:25               
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
2 ad rast Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
Småspov Numenius phaeopus  (Whimbrel) 
1 ex rast Nidingen, Hl (Ulrika Tollgren, Uno Unger)               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
2 ex Fågeltornsviken, Hl (Staffan Valinder) tid: 08:20-10:30               
15 ex rast Farehammarsviken, Hl (Jon Håkansson, Robert Paepke) tid: 14:00-17:00               
15 ex rast Galtabäck, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00          
1 ex str SV Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Svartsnäppa Tringa erythropus  (Spotted Redshank) 
10 ex rast Farehammarsviken, Hl (Jon Håkansson, Robert Paepke) tid: 14:00-17:00               
3 ad födosökande Bassängen, Hl (Naturum Getterön)               
5 ex rast Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram) tid: 09:45-10:25               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
2 ex rast Nidingen, Hl (Linda Niklasson, Ulrika Tollgren)               
5 ex Fågeltornsviken, Hl (Staffan Valinder) tid: 08:20-10:30               
60 ex rast Farehammarsviken, Hl (Jon Håkansson, Robert Paepke) tid: 14:00-17:00               
12 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00               
4 ex rast Påarp, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:30-10:50               
1 ex rast Trönninge ängar, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 11:00-12:00               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
2 ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
2 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Björn Lindberg) tid: 11:30               
2 ex rast Vråen, Tvååker, Hl (Björn Lindberg) tid: 12:00          
5 ex rast Trönninge ängar, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 11:00-12:00               
1 ex rast Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram) tid: 09:45-10:25               
2 ex str SV Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
8 ex förbifl. Nidingen, Hl (Uno Unger, Ulrika Tollgren)               
20 ex rast Bassängen, Hl (Jon Håkansson, Robert Paepke) tid: 14:00-17:00               
5 ex förbifl. Galtabäcks fågeltorn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00          
20 ex rast Trönninge ängar, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 11:00-12:00               
15 ex rast Larssons våtmark, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:30-10:50               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
2 ex str S Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
41 pull ringm Nidingen, Hl (Ulrika Tollgren)               
1 ex rast Glommens havsbad, Hl (Thomas Palholmen) tid: 10:30-12:00               
Tretåig mås Rissa tridactyla  (Black-legged Kittiwake) 
- ex bo, ägg/ungar Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
Småtärna Sternula albifrons  (Little Tern) 
2 ad i par stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
Silvertärna Sterna paradisaea  (Arctic Tern) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
2 ex födosökande Galtabäcks hamn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
1 ex Fågeltornsviken, Hl (Staffan Valinder) tid: 08:20-10:30               
2 i par ruvande Larssons våtmark, Hl (Vahn Tellram) tid: 09:45-10:25               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
93 1K Getteröns naturreservat, Hl (Reino Andersson) tid: 09:00          
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
1 ex förbifl. Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
4 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Gök Cuculus canorus  (Common Cuckoo) 
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Hornuggla Asio otus  (Long-eared Owl) 
1 pull bo, hörda ungar Ön, Hl (Gustav Ivarsson) tid: 00:05               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
2 ex förbifl. Nidingen, Hl (Linda Niklasson, Ulrika Tollgren)               
10 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
1 ex födosökande Galtabäcks fågeltorn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00               
69 ex str S Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
3 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
8 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
2 ex Digesgård naturreservat, Morup, Hl (Thomas Palholmen) tid: 10:30-12:00               
15 ex förbifl. Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
4 ex Fågeltornsviken, Hl (Staffan Valinder) tid: 08:20-10:30               
5 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
- ex spel/sång Galtabäcks fågeltorn, Hl (Björn Lindberg) tid: 08:00-11:00               
1 ex spel/sång Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
3 1K ringm Nidingen, Hl (Ulrika Tollgren)               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
6 ex föda åt ungar Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
3 ex Digesgård naturreservat, Morup, Hl (Thomas Palholmen) tid: 10:30-12:00               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
1 ex spel/sång Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
Näktergal Luscinia luscinia  (Thrush Nightingale) 
2 ex spel/sång Kanalen, Hl (Naturum Getterön)               
Taltrast Turdus philomelos  (Song Thrush) 
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
1 ex spel/sång Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
2 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 hane permanent revir Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
3 ex föda åt ungar Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
1 ex spel/sång Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Trädgårdssångare Sylvia borin  (Garden Warbler) 
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
2 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
2 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
1 ex föda åt ungar Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Skäggmes Panurus biarmicus  (Bearded Reedling) 
2 ex Fågeltornsviken, Hl (Peter Bengtsson, Sten-åke Carlsson) tid: 09:00               
3 ex förbifl. Stora gömslet, Hl (Naturum Getterön)               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
1 hane Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
1 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
4 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
25 ex rast Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)          
1335 ex str S Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
1 ex Digesgård naturreservat, Morup, Hl (Thomas Palholmen) tid: 10:30-12:00               
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
7 ex stationär Nidingen, Hl (Uno Unger m.fl.)               
4 ex Digesgård naturreservat, Morup, Hl (Thomas Palholmen) tid: 10:30-12:00               
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
10 ex str N Tönnersa strand, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:30-06:50               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
3 hane Fågeltornsviken, Hl (Staffan Valinder) tid: 08:20-10:30               
- ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-11:00               
1 ex spel/sång Mosselyckan, Hl (Christer K. Andersson) tid: 17:16               
1 hane spel/sång Trönninge ängar, Hl (Vahn Tellram) tid: 10:35-11:50