NYHETER 
Fågelcentralens kalender 2015 finns nu att köpa
2014-10-24 Årets tema är långflyttande fåglar och omslaget pryds av en blåhake fotad av Patrik Jonasson; Fågelcentralens verksamhet är helt avhängig av en bra försäljning av kalendern som kostar 100 kr. Läs mer...
Foto: Patrik Jonasson
Miljöpris till GOF
2014-10-14
GOF-kväll på Götaplatsen foto
2014-10-01
» Äldre nyheter
» Tipsa oss om nyheter
     BILDER 
Senaste bilderna
» Halland

» Göteborg

» Bohuslän

» Gamla bildarkivet
     FORUM 
Senaste inläggen
2014-10-13 11:57:39
Sasol Birds of Soutern Africa 4: upplagan, köpes
(0 svar)
2014-10-13 10:40:46
Tubkikare köpes
(0 svar)
2014-10-10 17:49:25
Tubkikare köpes
(0 svar)
» Gå till forumet
     TELEFONI 
Kustobsar Mobil
Lättladdade obsar för mobilen
www.kustobsar.se/mobil
     LÄNKAR 


Bohusläns Ornitologiska Förening


Getteröbutiken


Göteborgs Ornitologiska Förening


Hallands Ornitologiska Förening
     OBSERVATIONER 
Samtliga observationer nedan är hämtade från Artportalens rapportsystem för fåglar (Svalan).


» Rapportera observationer

» Läs mer om hur du rapporterar via Artportalen
JUBILEUMSJAKTEN 2012 - TOPPLISTAN

Du är väl med och tioårsjubilerar?
VAD HAR SETTS I NÄRHETEN?

Visa dagens/gårdagens observationer på karta
 TECKENFÖRKLARING
  Information om obsen
  Från C3 BMS   » MER INFO
  Intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Visa fler obsar
 Klicka på lokalnamn för info
 FYNDSTATUS
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportomr.
  Förstafynd!
  Rymling/Ej spontan
Personliga inställningar för Startsidan
 Område 
 Filtrering 
För att kunna spara inställningarna krävs att du accepterar cookies.
» Läs mer om hur cookies används på Kustobsar «
GBG 300: Lokallarm via sms

Senaste nytt från GBG 300:s sms-system för lokallarm (kan även följas via @gbg300 på Twitter). För mer info om systemet se den här forumtråden eller gå med i Facebook-gruppen GBG 300.
Äldre obsar
Torsdag 23 oktober  -  Onsdag 22 oktober  -  Tisdag 21 oktober
Fredag 24 oktober

 Bohuslän

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus  (Jack Snipe) 
1 ex rast Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson) tid: 09:50-13:20          
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Snipe) 
25 ex rast Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson) tid: 09:50-13:20          
Spillkråka Dryocopus martius  (Black Woodpecker) 
1 ex spel/sång Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson) tid: 09:50-13:20               
Rödvingetrast Turdus iliacus  (Redwing) 
15 ex rast Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson) tid: 09:50-13:20          
Svartmes Parus ater  (Coal Tit) 
3 ex födosökande Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla, Boh (Jan Johansson) tid: 09:50-13:20          

 Göteborgstrakten

Knölsvan Cygnus olor  (Mute Swan) 
3 ex Välen, Göteborg, Vg (Richard Petersson)               
Kricka Anas crecca  (Teal) 
22 ex Välen, Göteborg, Vg (Richard Petersson)               
Storskarv Phalacrocorax carbo  (Great Cormorant) 
1 ex Välen, Göteborg, Vg (Richard Petersson)               
Gråhäger Ardea cinerea  (Grey Heron) 
1 ex förbifl. Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 09:20-10:45               
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
1 ex förbifl. Herrgården, Bokedalen, Jonsered, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 10:50          
Rörhöna Gallinula chloropus  (Moorhen) 
1 ex Välen, Göteborg, Vg (Richard Petersson)               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
2 ex Välen, Göteborg, Vg (Richard Petersson)               
Ringduva Columba palumbus  (Wood Pigeon) 
200 ex födosökande Överåsparken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 12:43          
1 ex förbifl. Gunnilse gård, Angered, Vg (Kristian Thisted) tid: 12:12               
1 ex födosökande Ringnotsvägen, Dalen, Torslanda, Boh (Karin Magnander) tid: 10:56-11:23               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
1 ex Lilla Billingen, Göteborgs hamn, Vg (Ola Wennberg) tid: 09:30               
Strömstare Cinclus cinclus  (White-throated Dipper) 
1 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 09:20-10:45               
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola  () 
1 1K hane stationär Välen, Göteborg, Vg (Richard Petersson) tid: 10:10               
Rödvingetrast Turdus iliacus  (Redwing) 
15 ex födosökande Herrgården, Bokedalen, Jonsered, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 10:50          
10 ex födosökande Gunnilse gård, Angered, Vg (Kristian Thisted) tid: 12:12               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Chiffchaff) 
1 ex Lilla Billingen, Göteborgs hamn, Vg (Ola Wennberg) tid: 09:30               
Stjärtmes Aegithalos caudatus  (Long-tailed Tit) 
6 ex förbifl. Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered, Vg (Ingemar BE Larsson) tid: 09:20-10:45               
Entita Parus palustris  (Marsh Tit) 
1 ex födosökande Ringnotsvägen, Dalen, Torslanda, Boh (Karin Magnander) tid: 10:56-11:23               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
25 ex Välen, Göteborg, Vg (Richard Petersson)               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
4 ex födosökande Ringnotsvägen, Dalen, Torslanda, Boh (Karin Magnander) tid: 10:56-11:23               

 Halland

Mindre sångsvan Cygnus columbianus  (Tundra Swan) 
16 ad rast Galtabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl (Anders Nothagen) tid: 10:00          
4 ad rast Bassängen, Getterön, Hl (Johan Frölinghaus) tid: 10:10-10:19               
6 ad Farehammarsviken, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:10-08:16          
2 1K str S Getteröns naturreservat, Getterön, Hl (Johan Frölinghaus) tid: 10:46-10:48          
Grågås Anser anser  (Greylag Goose) 
45 ex förbifl. Farehammarsviken, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:36               
Prutgås Branta bernicla  (Brent Goose) 
3 ex str N Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
4 ex str S Farehammarsviken, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:24               
Gravand Tadorna tadorna  (Shelduck) 
30 ex födosökande Bassängen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 09:15          
Bläsand Anas penelope  (Wigeon) 
10 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
16 ex födosökande Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 09:20          
10 ex förbifl. Bua udde, Värö, Hl (Calle Hagman) tid: 10:10-12:10          
Skedand Anas clypeata  (Shoveler) 
1 honf Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
Ejder Somateria mollissima  (Eider) 
110 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
Sjöorre Melanitta nigra  (Common Scoter) 
10 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10          
Svärta Melanitta fusca  (Velvet Scoter) 
50 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10          
6 ex förbifl. Bua udde, Värö, Hl (Calle Hagman) tid: 10:10-12:10          
Knipa Bucephala clangula  (Common Goldeneye) 
10 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
Småskrake Mergus serrator  (Red-breasted Merganser) 
5 ex förbifl. Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
Storskrake Mergus merganser  (Goosander) 
15 ex födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 10:26-10:40          
1 1K hane födosökande Kanalen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 11:00-11:30               
Smådopping Tachybaptus ruficollis  (Little Grebe) 
4 ex födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:54-10:40          
2 ex födosökande Kanalen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 11:00-11:30               
Havssula Morus bassanus  (Gannet) 
3 ex förbifl. Bua udde, Värö, Hl (Calle Hagman) tid: 10:10-12:10          
Gråhäger Ardea cinerea  (Grey Heron) 
2 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
11 ex Farehammarsviken, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:10-08:36               
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
1 ex förbifl. Bua udde, Värö, Hl (Calle Hagman) tid: 10:10-12:10          
Småfläckig sumphöna Porzana porzana  (Spotted Crake) 
1 ex födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 09:59-10:24          
1 ex rast Stora gömslet, Getterön, Hl (Johan Frölinghaus) tid: 08:45-08:48          
Rörhöna Gallinula chloropus  (Moorhen) 
1 1K födosökande Kanalen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 11:00-11:30               
Brushane Philomachus pugnax  (Ruff) 
8 ex födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:54-10:40          
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Snipe) 
8 ex födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:54-10:40          
Rödspov, rasen islandica Limosa limosa islandica  (Icelandic Black-tailed Godwit) 
4 1K födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:54-10:40          
Storspov Numenius arquata  (Curlew) 
4 ex födosökande Bassängen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 09:15          
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Greenshank) 
4 ex födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:54-10:40          
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus  (Pomarine Skua) 
1 ex förbifl. Bua udde, Värö, Hl (Calle Hagman) tid: 10:10-12:10          
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus  (Little Gull) 
1 1K förbifl. Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:55          
Skrattmås Larus ridibundus  (Black-headed Gull) 
25 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
7 ex födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:54-10:40          
Gråtrut Larus argentatus  (Herring Gull) 
10 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
42 ex Farehammarsviken, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:10-08:36               
Havstrut Larus marinus  (Great Black-backed Gull) 
2 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
2 ex Farehammarsviken, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:30-08:36               
Tretåig mås Rissa tridactyla  (Kittiwake) 
40 ex förbifl. Bua udde, Värö, Hl (Calle Hagman) tid: 10:10-12:10          
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
1 ex förbifl. Bua udde, Värö, Hl (Calle Hagman) tid: 10:10-12:10               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
3 ex Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
1 ex förbifl. Killingatången, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:10-08:40               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Redstart) 
1 honf födosökande Trälsberg, Mossarp, Lindberg, Hl (Manne Johnson) tid: 13:30               
Skäggmes Panurus biarmicus  (Bearded Tit) 
1 ad hane födosökande Dammen, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 10:26-10:40          
Stjärtmes Aegithalos caudatus  (Long-tailed Tit) 
11 ex förbifl. Lugnet, Varberg, Hl (Staffan Sénby) tid: 10:35          
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
750 ex födosökande Flygfältet, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 09:28          
750 ex förbifl. Farehammarsviken, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:10-08:36          
Pilfink Passer montanus  (Tree Sparrow) 
5 ex födosökande Killingatången, Getterön, Hl (Ulf Persson) tid: 08:10-08:40               
Gulsparv Emberiza citrinella  (Yellowhammer) 
1 ex lockläte Skummeslövsstrand, Hl (Peter Sjö) tid: 07:10-09:10